^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn

Službeni podaci

OMV d.o.o.
Antuna Mihanovića 23, Medinci
Djelatnost:7022, Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

OIB:43588214848MB:04789733

Godina osnivanja:2017. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Anton Grigoryev, član društva
BIOEN INVEST d.o.o., član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Anton Grigoryev, predsjednik uprave
Đurđa Jakovljev, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -Proizvodnja električne energije
 • * -Prijenos električne energije
 • * -Distribucija električne energije
 • * -Organiziranje tržišta električne energije
 • * -Opskrba električnom energijom
 • * -Trgovina električnom energijom
 • * -Proizvodnja plina
 • * -Proizvodnja prirodnog plina
 • * -Transport plina
 • * -Skladištenje plina
 • * -Upravljanje terminalom za UPP
 • * -Distribucija plina
 • * -Organiziranje tržišta plina
 • * -Trgovina plinom i
 • * -Opskrba plinom
 • * -Proizvodnja toplinske energije
 • * -Opskrba toplinskom energijom i
 • * -Distribucija toplinske energije
 • * -Djelatnost kupca toplinske energije
 • * -Proizvodnja biogoriva
 • * -Proizvodnja energije
 • * -Prijenos, odnosno transport energije
 • * -Skladištenje energije
 • * -Distribucija energije
 • * -Upravljanje energetskim objektima
 • * -Opskrba energijom
 • * -Trgovina energijom i
 • * -Organiziranje tržišta energijom
 • * -Proizvodnja naftnih derivata
 • * -Transport nafte naftovodima
 • * -Transport naftnih derivata produktovodima
 • * -Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • * -Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
 • * -Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
 • * -Trgovina na veliko naftnim derivatima
 • * -Trgovina na malo naftnim derivatima
 • * -Skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * -Skladištenje ukapljenog naftnog plina
 • * -Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom i
 • * -Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • * -Djelatnost druge obrade otpada
 • * -Djelatnost oporabe otpada
 • * -Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • * -Djelatnost prijevoza otpada
 • * -Djelatnost skupljanja otpada
 • * -Djelatnost trgovanja otpadom
 • * -Djelatnost zbrinjavanja otpada
 • * -Gospodarenje otpadom
 • * -Djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • * -Skupljanje, prijevoz, skladištenje i obrada neopasnog otpada
 • * -Gospodarenje posebnim kategorijama otpada
 • * -Uvoz otpada
 • * -Izvoz otpada
 • * -Reciklaža
 • * -Reciklažno dvorište
 • * -Djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje kemikalija
 • * -Poljoprivredna djelatnost
 • * -Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • * -Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * -Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
 • * -Dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • * -Obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
 • * -Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Pružanje usluga u trgovini
 • * -Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -Uvoz-izvoz
 • * -Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
 • * -Promet sredstava za zaštitu bilja
 • * -Ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
 • * -Poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
 • * -Proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • * -Certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • * -Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
 • * -Promet gnojivima i poboljšivačima tla
 • * -Otkup žitarica
 • * -Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
 • * -Opskrba parom i klimatizacija
 • * -Skladištenje robe
 • * -Pakiranje i prepakiravanje robe
 • * -Promidžba (reklama i propaganda)
 • * -Usluge informacijskog društva
 • * -Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • * -Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -Stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -Investicijski radovi
 • * -Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • * -Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
 • * -Prijevoz za vlastite potrebe
 • * -Pružanje usluga savjetovanja i upravljanja u svezi s poslovanjem
 • * -Konzalting u investicijskim radovima
 • * -Usluge održavanja i servisiranja bioplinskih postrojenja i strojeva
 • * -Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnog bilja
 • * -Uzgoj voća
 • * -Uzgoj povrća
 • * -Računovodstveni poslovi
 • * -Knjigovodstveni poslovi