^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
PARTNER BANKA d.d.
Vončinina 2, Zagreb
Djelatnost:6419, Ostalo novčarsko posredovanje

OIB:71221608291MB:03726177

Godina osnivanja:1991. Veličina:- Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 4602215 www.paba.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
METROHOLDING d.d., dioničar top 10 (90,01%)
Ivan Čermak, dioničar top 10 (9,99%)
Nadzorni odbor
Božo Čulo, predsjednik nadzornog odbora
Ivan Ćurković, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Božo Matić, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Petar Repušić, predsjednik uprave
Luka Čulo, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -primanje novčanih depozita i odobravanja kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj račun
 • * -izdavanje sredstava plaćanja u obliku elektronskog novca
 • * -izdavanje garancija ili drgih jamstava
 • * -factoring
 • * -financijski najam (leasing)
 • * -kreditiranje, uklučujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući forfeiting)
 • * -trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun klijenta:
 • * -instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijednosnim papirima
 • * -stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove
 • * -financijskim terminskim ugovorima i opcijama
 • * -valutnim i kamatnim instrumentima
 • * -obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom sukladno posebnim zakonima
 • * -prikupljanje, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • * -izdavanje i upravljanje instrumentima plaćanja
 • * -iznajmljivanje sefova
 • * -posredovanje pri sklapanju financijskih poslova
 • * -poslovi zastupanja u osiguranju u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje i to dijelom koji se odnosi na obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju banke