^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

  • Osnovnim podacima za više od 720.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
  • Povezanim subjektima
  • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
  • Kontaktnim podacima
  • Pregledu podataka iz sudskog registra
  • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
PLAVA LAGUNA d. d.
Rade Končara 12, Poreč - Parenzo
Djelatnost:5510, Hoteli i sličan smještaj

OIB:57444289760MB:03474780

Godina osnivanja:1957. Veličina:Veliki poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 52 410224 451044 www.plavalaguna.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
Adriatic Investment Group, Luksemburg, dioničar top 10 (84,24%)
AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND, dioničar top 10 (4,25%)
Zoran Bogdanović, dioničar top 10 (0,73%)
AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND, dioničar top 10 (0,45%)
ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND, dioničar top 10 (0,43%)
Raiffeisenbank Austria d.d., dioničar top 10 - skrbnički račun (0,42%)
CERP, dioničar top 10 (0,28%)
REPUBLIKA HRVATSKA, dioničar top 10 - zastupnički račun (0,22%)
Nadzorni odbor
DAVOR LUKSIC LEDERER, predsjednik nadzornog odbora
PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Davor Domitrović, član nadzornog odbora
Duncan Graham Bramwell, član nadzornog odbora
Joseph Ignace Bulnes, član nadzornog odbora
Marica Kurtek, član nadzornog odbora
Neven Staver, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Dragan Pujas, predsjednik uprave
Damir Mendica, član uprave
Danira Rančić, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

  • * -mjenjački poslovi