^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb
Djelatnost:2120, Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

OIB:44205501677MB:01758705

Godina osnivanja:2003. Veličina:Veliki poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 3720000 +385 1 3724486 www.pliva.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Nadzorni odbor
Hubert Puech Pays d'Alissac, predsjednik nadzornog odbora
Eric Drapé, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Pasquale Vitagliani, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Mihael Furjan, predsjednik uprave
Jody Alan Forrest, član uprave
Romana Šantar, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • 15 -Proizvodnja hrane i pića
 • 17.54.2 -Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda
 • 21.22 -Proizvodnja proizvoda od papira za kućanstvo, higijenske i toaletne potrebe
 • * -izdavačka i tiskarska djelatnost
 • 24.1 -Proizvodnja osnovnih kemikalija
 • 24.2 -Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
 • 24.3 -Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
 • 24.4 -Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe
 • 24.5 -Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno- -kozmetičkih preparata
 • 24.62 -Proizvodnja ljepila i želatine
 • 24.63 -Proizvodnja eteričnih ulja
 • 24.64 -Proizvodnja kemijskih materijala za uporabu u fotografiji
 • 24.65 -Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija
 • 24.66 -Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
 • 25.24 -Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
 • 36.50 -Proizvodnja igara i igračaka
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • 70 -Poslovanje nekretninama
 • 71 -Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • 72 -Računalne i srodne djelatnosti
 • 73.1 -Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 • 74.30 -Tehničko ispitivanje i analiza
 • 74.13 -Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • 74.4 -Promidžba (reklama i propaganda)
 • * -građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
 • * -održavanje vatrogasnih aparata
 • * -usluge kontrole kakvoće i količine robe (kontrola i ispitivanje lijekova, imunobioloških i drugih ljekovitih sredstava, kozmetičkih sredstava i sredstava za održavanje osobne higijene)
 • * -znanstveno istraživačka djelatnost u području kemijskog inženjerstva, biotehnologije i kemije
 • * -usluge iz područja zaštite na radu i zaštite od požara (izrada procjene opasnosti, osposobljavanje za rad na siguran način, osposobljavanje iz zaštite od požara, ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i drugih sredstava rada,
 • * -ispitivanje javnog okoliša, te izdavanje propisanih isprava)
 • * -pregled sredstava rada s povećanim opasnostima i novoizgrađenih sredstava za rad
 • * -pregled i certifikacija instrumenata za mjerenje fizikalnih veličina (tlak, temperatura, električne veličine, protoka i sl)
 • * -ispitivanje energetskih instalacija (efikasnost zaštite nulovanjem, ispitivanje otpora uzemljenja, ispitivanja otpora izloacije električnih voda i sl.)
 • * -sakupljanje i primarna prerada industrijskih otpadaka
 • * -zastupanje stranih tvrtki
 • * -usluge kontrole kvalitete u izvozu i uvozu robe
 • * -usluge istraživanja te pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi i znanosti
 • 74.14 -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • * -usluge kontrole i kakvoće i količine robe iz oblasti dijetetskih i prehrambenih proizvoda, te djelatn. na razvoju prehrambeno dijetetske tehnologije i proizvodnje
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -mjenjački poslovi
 • * -promet lijekovima, ljekovitim supstancijama i farmaceutskim sirovinama na veliko, te savjetovanje i transfer znanja iz oblasti proizvodnje i prometa lijekovima i ljekovitim pripravcima i farmaceutskim sirovinama
 • * -djelatnost privatne zaštite
 • * -proizvodnja električne energije
 • * -prijenos električne energije
 • * -distribucija električne energije
 • * -opskrba električnom energijom
 • * -proizvodnja toplinske energije
 • * -distribucija toplinskom energijom
 • * -opskrba toplinskom energijom
 • * -posredovanje pri organiziranju kliničkih ispitivanja, motrenje kliničkih ispitivanja, praćenje nuspojava, te pružanje drugih usluga vezanih za farmaceutske proizvode
 • * -znanstvena istraživanja, razvojna istraživanja, objavljivanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja, znanstveno osposobljavanje, te održavanje i razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture
 • * -promet, proizvodnja i korištenje opasnih kemikalija
 • * -proizvodnja medicinskog proizvoda
 • * -promet na veliko medicinskim proizvodima
 • * -uvoz/izvoz medicinskih proizvoda
 • * -popravak, ugradnja, održavanje i demontaža električnih i elektronskih proizvoda i uređaja
 • * -popravak, ugradnja, održavanje i demontaža medicinskih proizvoda, opreme, instrumenata i uređaja
 • * -gospodarenje otpadom
 • * -djelatnost zbrinjavanja otpada
 • * -djelatnost trgovanja otpadom
 • * -djelatnost sakupljanja otpada
 • * -djelatnost prijevoza otpada
 • * -djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • * -djelatnost druge obrade otpada
 • * -djelatnost oporabe otpada
 • * -djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • * -upravljačke djelatnosti holding-društava