^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
PREHNIT d.o.o.
Trg Eugena Kvaternika 3, Zagreb
Djelatnost:7112, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OIB:65647269778MB:02511525

Godina osnivanja:2009. Veličina:Mali poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 5513890 prehnit.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
VLATKO ROLAND, član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
VLATKO ROLAND, član uprave
VLATKO ROLAND, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -promidžba (reklama i propaganda)
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje stranih tvrtki
 • * -organiziranje kreativnih radionica, seminara, tečajeva, kongresa, audicija i ostalih promotivnih aktivnosti
 • * -usluge prevođenja
 • * -proizvodnja proizvoda od metala
 • * -rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • * -proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
 • * -javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -računalne i srodne djelatnosti
 • * -usluge informacijskog društva
 • * -pomoć i njega u kući
 • * -djelatnosti za njegu i održavanje tijela
 • * -privatna poljoprivredna savjetodavna služba
 • * -stručni poslovi zaštite od neionizirajućih zračenja
 • * -stručni poslovi zaštite od buke
 • * -poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
 • * -obavljanje istraživanja na zaštićenim prirodninama
 • * -uzimanje, stavljanje u promet minerale i izvoz sigovine i fosile iz prirode koji nisu proglašeni zaštićenim prirodnim vrijednostima
 • * -stručni poslovi zaštite okolišta
 • * -skupljanje otpada za potrebe drugih
 • * -prijevoz otpada za potrebe drugih
 • * -posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • * -skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • * -istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 • * -izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • * -građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
 • * -agencijske djelatnosti i cestovnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -ostali poslovi upravljanja javnim cestama
 • * -upravljanje željezničkom infrastrukturom
 • * -savjetodavne usluge u zračnom prometu
 • * -obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
 • * -istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske
 • * -tehničko održavanje vodnih putova
 • * -audiovizualne djelatnosti
 • * -usluge certificiranja elektroničkog potpisa
 • * -izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * -izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * -izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * -izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * -snimanje iz zraka
 • * -izmjera dubina mora
 • * -poljoprivredna djelatnost
 • * -turističke usluge koje uključuju sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • * -djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
 • * -grafički dizajn
 • * -web dizajn
 • * -izrada i održavanje web stranica
 • * -djelatnost javnog informiranja
 • * -djelatnost nakladnika
 • * -distribucija tiska
 • * -izdavačka djelatnost
 • * -priprema i izrada tiskarske forme
 • * -tiskanje časopisa i drugih periodičkih časopisa, knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata, drugih tiskanih oglasa, poslovnih obrazaca, drugih tiskanih trgovačkih stvari i kalendara
 • * -proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
 • * -popravak elektroničke i optičke opreme
 • * -popravak električne opreme
 • * -univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • * -djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * -geodetska djelatnost
 • * -istraživanje i razvoj iz područja geologije
 • * -djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ovisno o primjeni
 • * -djelatnost izrade dokumentacije o rezervama ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida
 • * -djelatnost izrade naftno-rudarskih projekata
 • * -djelatnost izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja
 • * -građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja