^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
PREZA j.d.o.o.
Studenčić 4, Selce
Djelatnost:5590, Ostali smještaj

OIB:94514987158MB:04948726

Godina osnivanja:2018. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Višnja Marinović, jedini član j.d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Višnja Marinović, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -usluge turističke agencije:
 • * --organiziranje, prodaja i provedba paket-aranžmana
 • * --omogućavanje kupnje putovanja u povezanom putnom aranžmanu
 • * --organiziranje, prodaja i provedba izleta
 • * --posredovanje u prodaji paket-aranžmana
 • * --posredovanje u prodaji izleta
 • * --prodaja, posredovanje i rezervacija ugostiteljskih usluga
 • * --prodaja, posredovanje i rezervacija usluga prijevoza
 • * --organiziranje, prodaja i provedba usluga turističkog transfera
 • * --prodaja, posredovanje i rezervacija usluga u posebnim oblicima turističke ponude
 • * --prodaja, posredovanje i rezervacija usluga turističkih vodiča, voditelja putovanja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera)
 • * --zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija
 • * --organiziranje, prodaja i provedba turističkih usluga u kongresnom turizmu
 • * --prihvat i ispraćaj gostiju te ostala asistencija gostima za vrijeme boravka, izdavanje računa, naplata, obračun i uplate boravišne pristojbe i drugih pristojbi, vođenje popisa gostiju, prijava boravka i vođenja drugih evidencija temeljem posebnih propisa, a u ime i za račun pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i/ili poljoprivrednom gospodarstvu
 • * --organiziranje i obavljanje usluga vezanih uz održavanje i čišćenje smještajnih objekata pružatelja ugostiteljskih usluga čiju uslugu posreduju
 • * --posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage
 • * --pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude
 • * --prodaja, posredovanje i rezervacija ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr.
 • * --prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i slično)
 • * --prodaja, posredovanje i rezervacija usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car, rent-a-scooter i slično), letjelica i plovnih objekata (rent-a-boat)
 • * --agencijsko-pomorske usluge za prihvat i otpremu jahti i brodica sukladno posebnim propisima,
 • * -turističke usluge u nautičkom turizumu,
 • * -turističke usluge u zdravstvenom turizmu,
 • * -turističke usluge u kongresnom turizmu,
 • * -turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma,
 • * -turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, te ribolovnom turizmu,
 • * -usluge iznajmljivanje vozila (rent a car) ,
 • * -usluge turističkog ronjenja,
 • * -usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge,
 • * -pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
 • * -pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering),
 • * -kupnja i prodaja robe,
 • * -pružanje usluga u trgovini,
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki u plasmanu proizvoda i usluga,
 • * -obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupca, prodaja putem automata, televizije, pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.), te prigodne prodaje,
 • * -proizvodnja suvenira, nakita i srodnih proizvoda,
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
 • * -posredovanje u prometu nekretnina,
 • * -poslovanje nekretninama,
 • * -djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu,
 • * -djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu,
 • * -djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu,
 • * -prijevoz za vlastite potrebe,
 • * -djelatnosti za poboljšanje i održavanje fizičke kondicije,
 • * -djelatnosti za njegu i održavanje tijela,
 • * -iznajmljivanja plovila, jahti ili brodica sa ili bez posade (charter),
 • * -iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
 • * -djelatnost čišćenja,
 • * -uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika,
 • * -poljoprivredna djelatnost,
 • * -integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda,
 • * -ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda,
 • * -gospodarski ribolov,
 • * -uzgoj riba i morskih organizama.