^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Djelatnost:6419, Ostalo novčarsko posredovanje

OIB:02535697732MB:03269841

Godina osnivanja:1962. Veličina:- Status:Aktivan

Kontakt: +385 23 223063 +385 23 223100 www.pbz.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND, dioničar top 10 (0,79%)
Privredna banka Zagreb d.d., dioničar top 10 (0,34%)
AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND, dioničar top 10 (0,28%)
PIPS GAVRILOVIĆ POLJOPRIVREDA S P.O., dioničar top 10 (0,05%)
AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, dioničar top 10 (0,04%)
AZ BENEFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND, dioničar top 10 (0,03%)
Josip Mislović, dioničar top 10 (0,02%)
Nadzorni odbor
Ignacio Jose Jaquotot Calvo, predsjednik nadzornog odbora
Draginja Đurić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Adriano Arietti, član nadzornog odbora
Branko Jeren, član nadzornog odbora
Christophe Jean-Paul Velle, član nadzornog odbora
Giulio Moreno, član nadzornog odbora
Paolo Sarcinelli, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Dinko Lucić, predsjednik uprave
Alessio Cioni, član uprave
Andrea Pavlović, član uprave
Darko Drozdek, član uprave
DRAŽENKO KOPLJAR, član uprave
Ivan Gerovac, član uprave
Ivan Krolo, član uprave
Alen Šimić, zastupnik podružnice
Ante Brnić, zastupnik podružnice
Berislav Bogdanić, zastupnik podružnice
Bojan Blažeka, zastupnik podružnice
Branimir Leko, zastupnik podružnice
Darko Drozdek, zastupnik podružnice
Dasen Marković, zastupnik podružnice
Diego Marot, zastupnik podružnice
DUBRAVKA ŠAČIĆ, zastupnik podružnice
Goran Lacković, zastupnik podružnice
Hrvoje Galić, zastupnik podružnice
Irena Kuprešak, zastupnik podružnice
Ivica Kevrić, zastupnik podružnice
Ivica Kordić, zastupnik podružnice
Ivica Majetić, zastupnik podružnice
Jasna Turibak, zastupnik podružnice
Josip Puljiz, zastupnik podružnice
Krešimir Đumlijan, zastupnik podružnice
Mario Lončar, zastupnik podružnice
Moran Marangunić, zastupnik podružnice
Nataša Vukić, zastupnik podružnice
Nevenka Cerovečki, zastupnik podružnice
Norman Žulj, zastupnik podružnice
Rajner Duvnjak, zastupnik podružnice
Romana Breitenbach-Vlašić, zastupnik podružnice
Sanja Đilas, zastupnik podružnice
Tanja Bogdanović, zastupnik podružnice
Višnja Trivunić, zastupnik podružnice
Vladimir Potočki, zastupnik podružnice
Zdenka Boljat, zastupnik podružnice
Zlatko Ivošević, zastupnik podružnice
Željko Martišković, zastupnik podružnice
Alen Šimić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Dario Klarić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Darko Drozdek, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Diego Marot, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
DUBRAVKA ŠAČIĆ, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Dubravko Petrinjak, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Erika Calagaz Poropat, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Gordan Naglić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Igor Matana, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Ivan Krolo, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Ivana Matas, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
LIDIJA MAJER, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Martina Konosić Lakić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Martina Kožulj Omazić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Mislava Jukić Skara, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Moran Marangunić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Nenad Hrastovčak, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Romana Breitenbach-Vlašić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Stipe Balić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Tanja Bogdanović, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Tihomir Gluić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
VIŠNJA PFEIFER, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun
 • * -primanje depozira ili drugih povratnih sredstava
 • * -odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredita i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove,ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting)
 • * -otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring)
 • * -financijski najam (leasing)
 • * -izdavanje garancija ili drugih jamstava
 • * -trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: - instrumentima tržišta novca, - prenosivim vrijednosnim papirima, - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, - financijskim ročnicama i opcijama, - valutnim i kamatnim instrumentima
 • * -pružanje usluga vezanih uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • * -izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom
 • * -iznajmljivanje sefova
 • * -posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • * -obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje
 • * -savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • * -pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti propisanih posebnim zakonom kojima se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u predhodno navedene osnovne financijske usluge, i to: - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijsih instrumenata, - izvršavanje naloga za račun lijenta, - trgovanje za vlastiti račun, - investicijsko savjetovanje, - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa, - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslovne skrbništa i s tim povezane usluge, - davanje kredita ili zajmova ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit, - usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga, - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i
 • * -ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima, - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica
 • * -platne usluge, i to:
 • * -usluge koje omogućuju polaganje gotovog novca na račun za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje
 • * -usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje
 • * -usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikovog pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga
 • * -izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja
 • * -izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva
 • * -izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge
 • * -usluge izdavanja i/ili prihvaćanja platnih instrumenata
 • * -usluge novčanih pošiljaka
 • * -izdavanje elektroničkog novca
 • * -usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnike platnih usluga:
 • * -izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja
 • * -izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva
 • * -izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge