^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
SPLIT TRIP d.o.o.
Kraj sv. Ivana 2, Split
Djelatnost:1102, Proizvodnja vina od grožđa

OIB:66959469643MB:04444736

Godina osnivanja:2015. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
MATEO-TEO JURADIN, jedini član d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
MATEO-TEO JURADIN, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -djelatnost turističke agencije
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu - obavlja se kao javni linijski promet, posebni linijski promet, povremeni prijevoz putnika i kao prijevoz putnika s naizmjeničnim vožnjama
 • * -prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • * -djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
 • * -djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • * -usluge taksi prijevoza na kopnu i moru
 • * -usluge iznajmljivanja kopnenih prijevoznih sredstava sa i bez vozača
 • * -pomorska kabotaža
 • * -prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putevima
 • * -javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • * -međunarodni linijski pomorski promet
 • * -povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • * -privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • * -ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje robe i drugih materijala
 • * -prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
 • * -ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
 • * -djelatnost iznajmljivanja plovila
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -usluge turističkog vodiča i turističkog animatora
 • * -krojačke usluge
 • * -čišćenje svih vrsta objekata
 • * -usluge pranja i glačanja rublja
 • * -sportska priprema
 • * -sportska rekreacija
 • * -sportska poduka
 • * -organiziranje sportskog natjecanja
 • * -vođenje sportskih natjecanja
 • * -upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • * -usluge iznajmljivanja sportske opreme
 • * -proizvodnja suvenira
 • * -proizvodnja nakita od svih vrsta materijala
 • * -usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnoga mnijenja
 • * -usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -promidžba (reklama i propaganda)
 • * -projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • * -energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • * -usluge autopraonice
 • * -iznajmljivanje dasaka za jedrenje, sandolina, jedrilica, bicikla na vodi, pribora i opreme za kupanje i skijanje na vodi, suncobrana, ležaljki i vodenih skutera
 • * -organiziranje sajmova, izložbi, kongresa, simpozija i seminara
 • * -računovodstveni poslovi
 • * -iznajmljivanje predmeta za osobu uporabu i kućanstvo
 • * -usluge iznajmljivanja parkirnih mjesta za sve vrste vozila
 • * -usluge skladištenja robe
 • * -usluge prihvata, čuvanja i održavanja plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu
 • * -poljoprivredna djelatnost
 • * -integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * -poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
 • * -obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
 • * -ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
 • * -proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
 • * -proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • * -destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • * -proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 • * -promet sredstava za zaštitu bilja
 • * -proizvodnja sjemena
 • * -dorada sjemena
 • * -pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • * -stavljanje na tržište sjemena
 • * -proizvodnja sadnog materijala
 • * -pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • * -stavljanje na tržište sadnog materijala
 • * -uvoz sadnog materijala
 • * -proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
 • * -promet gnojivima i poboljšivačima tla
 • * -proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
 • * -trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
 • * -frizerske usluge
 • * -usluge za njegu i održavanje tijela
 • * -proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
 • * -proizvodnja hrane i pića
 • * -nadzor i čuvanje vozila na parkiralištu, premještanje i odvoženje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila
 • * -proizvodnja, izdavanje, računalnih programa (softvera), pružanje savjeta o računalnoj i programskoj opremi, usluge obrade podataka, izrade i upravljanje bazama podataka
 • * -održavanje računala i periferne opreme
 • * -pružanje internet usluga
 • * -izrada internet stranica i multimedijalnih prezentacija
 • * -djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika
 • * -promet duhana
 • * -ronilačke usluge u podvodnim građevinskim radovima
 • * -održavanje nepokretnog kulturnog dobra u smislu izvedbe građevinskih radova na nepokretnom kulturnom dobru
 • * -izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskih zahvata na pokretnom kulturnom dobru
 • * -izvođenje i održavanje radova na pokretnom kulturnom dobru-kamena plastika
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -izvođenje hortikulturnih radova
 • * -izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * -izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
 • * -izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * -izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * -izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * -izrada elaborata katastarske izmjere
 • * -izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * -izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * -izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * -izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja
 • * -katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -tehničko vođenje katastra vodova
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -izrada geodetskoga projekta
 • * -iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • * -izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • * -izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • * -praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • * -izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva
 • * -proizvodnja namještaja od svih vrsta materijala
 • * -usluga dorade i bojenja krzna
 • * -izvođenje keramičkih i vodoinstalaterskih radova
 • * -postavljanje i održavanje elektroinstalacija, ventilacija i klimatizacije
 • * -održavanje i popravak opreme za ugostiteljstvo, bijele tehnike i kućanskih aparata
 • * -postavljanje i održavanje ugostiteljske opreme, rashladnih uređaja i rashladnih sistema
 • * -proizvodnja metalnih konstrukcija
 • * -gospodarenje lovištem i divljači
 • * -djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
 • * -djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
 • * -gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • * -gospodarenje šumama
 • * -održavanje javnih površina
 • * -održavanje nerazvrstanih cesta
 • * -tržnice na malo
 • * -održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • * -obavljanje dimnjačarskih poslova
 • * -javna rasvjeta
 • * -djelatnost navodnjavanja
 • * -djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • * -brodogradnja
 • * -održavanje i popravak motornih vozila, motocikla i brodskih motora
 • * -popravak i preinake brodova i čamaca
 • * -proizvodnja naftnih derivata
 • * -transport nafte naftovodima
 • * -transport naftnih derivata produktovodima
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
 • * -trgovina na veliko naftnim derivatima
 • * -trgovina na malo naftnim derivatima
 • * -skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * -skladištenje ukapljenog naftnog plina
 • * -trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
 • * -trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • * -izrada procjena ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • * -izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • * -izrada vanjskih planova
 • * -izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • * -izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe zaštite i spašavanja
 • * -izrada procjene opasnosti
 • * -ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
 • * -usluge certificiranja elektroničkog potpisa
 • * -izrada poslovnih, marketinških i strateških planova za nastup na stranim tržištima