^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
TEHNODOM d. o. o.
Trg Slobode 5, Lovran
Djelatnost:6831, Agencije za poslovanje nekretninama

OIB:08774302863MB:01753886

Godina osnivanja:2003. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 51 294918 +385 51 294919

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Ante Miljak, član društva
Nataša Miljak, član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Ante Miljak, direktor
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • 70 -Poslovanje nekretninama
 • * -Kupnja i prodaja robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • * -Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
 • * -Izrada nacrta (projektiranje) objekata
 • * -Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti
 • * -Projekti iz područja niskogradnje, hidrogradnje, prijevoza
 • * -Premjeravanje terena
 • * -Mjerenje ispod površine
 • * -Konzalting u građevinarstvu
 • * -Prijevoz tereta i putnika u linijskom i slobodnom unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu
 • * -Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
 • * -Izvođenje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu
 • * -usluge turističke agencije:
 • * -- organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paket - aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu,
 • * -- organiziranje kongresa
 • * -- posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet)
 • * -- posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga)
 • * -- posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva)
 • * -- organiziranje prihvata i transfera putnika
 • * -- posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude
 • * -- organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera)
 • * -- zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija
 • * -- davanje turističkih obavjesti i promidžbenog materijala
 • * -- posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage
 • * -- pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude
 • * -- rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.)
 • * -- organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima
 • * -- iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata
 • * -- agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu
 • * -proizvodnja mliječnih proizvoda
 • * -proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda
 • * -skladištenje robe
 • * -računovodstvene i knjigovodstvene usluge
 • * -povremeni prijevoz putnika, tereta i vozila u obalnom pomorskom prometu
 • * -promidžba (reklama i propaganda)
 • * -fotografske djelatnosti
 • * -djelatnosti čišćenja
 • * -uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
 • * -fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
 • * -fitnes centri
 • * -frizerski saloni
 • * -djelatnosti za njegu i održavanje tijela
 • * -zastupanje stranih tvrtki