^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
TRIAL d.o.o.
Terzićeva 17, Split
Djelatnost:7112, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OIB:64026545644MB:04326750

Godina osnivanja:2015. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Odgovora na Vaša pitanja
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Romeo Bartulović, član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Romeo Bartulović, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
1.8.2019. Promjena u vlasništvu subjekta

Registrirane djelatnosti:

 • * -projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • * -podmorski i podvodni radovi
 • * -energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • * -djelatnost kontrole kvalitete izvođenja i izvedenih radova (geomehanika, beton, asfalt, kamen, armatura)
 • * -djelatnost certificiranja sustava kvalitete zaštite okoliša, zaštite na radu,sigurnosti hrane i sigurnosti podataka
 • * -djelatnost certificiranja proizvoda i sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša
 • * -djelatnost certificiranja sustava i proizvoda u građevinarstvu
 • * -izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * -izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
 • * -izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * -izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * -izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * -izrada elaborata katastarske izmjere
 • * -izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * -izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * -iIzrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * -izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -tehničko vođenje katastra vodova
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -izrada geodetskoga projekta
 • * -iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • * -izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • * -izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga,
 • * -stručni nadzor nad: tehničkim vođenjem katastra vodova,
 • * -stručni nadzor nad: izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -stručni nadzor nad: izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -stručni nadzor nad: izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -stručni nadzor nad: izradom geodetskoga projekta
 • * -stručni nadzor nad: iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
 • * -stručni nadzor nad: izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -stručni nadzor nad: geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • * -stručni nadzor nad: praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • * -stručni nadzor nad: izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -tehničko ispitivanje i analiza
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -čišćenje svih vrsta objekata
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -stručni poslovi zaštite od buke
 • * -izrada procjene opasnosti
 • * -osposobljavanje za rad na siguran način
 • * -ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
 • * -provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • * -eksploatacija pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta
 • * -održavanje javnih površina
 • * -izrada i izvedba projekata, te savjetovanje iz područja hortikulture
 • * -iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i rudarstvo
 • * -iznajmljivanje, kamiona, prikolica i poluprikolica
 • * -istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 • * -izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • * -građenje ili izvođenje pojedinih radove na rudarskim objektima i postrojenjima
 • * -ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 • * -djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • * -prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -proizvodnja metala
 • * -proizvodnja gotovih metalnih proizvoda
 • * -proizvodnja strojeva i uređaja
 • * -proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
 • * -proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda
 • * -proizvodnja asfaltne smjese
 • * -djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
 • * -djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -pružanje usluga u trgovini
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -promidžba (reklama i propaganda)
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -izvođenje investicijskih radova u inozomstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -organizacija sajmova, seminara, izložaba, kongresa, promocija, zabavnih manifestacija,tribina, priredbi
 • * -organizacija obiteljskih svečanosti
 • * -djelatnost iznajmljivanja plovila
 • * -obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent-a-car)
 • * -iznajmljivanje motocikla, bicikli
 • * -taksi prijevoz na kopnu i vodi
 • * -održavanje i popravak motornih vozila
 • * -javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • * -međunarodni linijski pomorski promet
 • * -povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu