^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 720.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
Valamar Riviera d.d.
Stancija Kaligari 1, Poreč - Parenzo
Djelatnost:5510, Hoteli i sličan smještaj

OIB:36201212847MB:03474771

Godina osnivanja:1994. Veličina:Veliki poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 52 408002 +385 52 451608 www.riviera-porec.com

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
GOLDSCHEIDER KERAMIK GESELLSCHAFT M.B.H., dioničar top 10 (19,85%)
WURMBOCK BETEILIGUNGS GMBH, dioničar top 10 (19,85%)
SATIS d.o.o., dioničar top 10 (5,18%)
Raiffeisenbank Austria d.d., dioničar top 10 - skrbnički račun (4,43%)
Valamar Riviera d.d., dioničar top 10 (3,28%)
AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND, dioničar top 10 (2,3%)
ENITOR d.o.o., dioničar top 10 (2,16%)
CERP, dioničar top 10 (1,87%)
KAPITALNI FOND d.d., dioničar top 10 (1,14%)
ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND, dioničar top 10 (1,09%)
Nadzorni odbor
Gustav Wurmböck, predsjednik nadzornog odbora
Franz Lanschützer, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Mladen Markoč, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Boris Galić, član nadzornog odbora
Daniel Goldscheider, član nadzornog odbora
Georg Eltz, član nadzornog odbora
IVAN ERGOVIĆ, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Željko Kukurin, predsjednik uprave
Marko Čižmek, član uprave
Aleksandar Tidić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Marko Vusić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
MILE PAVLICA, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Sandi Sinožić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
TOMISLAV DUMANČIĆ, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Alen Benković, prokurist
Andrea Štifanić, prokurist
David Poropat, prokurist
Davor Brenko, prokurist
Dragan Vlahović, prokurist
Ljubica Grbac, prokurist
Vesna Tomić, prokurist
Više...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
4.10.2021. Promjena ostalih podataka o subjektu
23.9.2021. Promjena u natječaju povezanim sa subjektom

Registrirane djelatnosti:

 • * -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -Pružanje usluga smještaja
 • * -Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -Iznajmljivanje kamp prikolica
 • * -Zimsko čuvanje kamp-prikolica
 • * -Proizvodnja hrane i pića
 • * -Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
 • * -Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
 • * -Prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
 • * -Djelatnost turističke agencije:
 • * -- organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu
 • * -- organiziranje kongresa
 • * -- posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet)
 • * -- posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga)
 • * -- posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva)
 • * -- organiziranje prihvata i transfera putnika
 • * -- posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude
 • * -- organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera)
 • * -- zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija
 • * -- davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala
 • * -- posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage
 • * -- pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude
 • * -- rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.)
 • * -- organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima
 • * -iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata
 • * -agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu
 • * -Turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude (seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.)
 • * -Ostale turističke usluge (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.)
 • * -Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -Iznajmljivanje vezova (plutača), plovila sa i bez posade, bicikla i dr. predmeta i opreme za sport i razonodu, popravak čamaca za razonodu
 • * -Iznajmljivanje motornih vozila
 • * -Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
 • * -Turistički poslovi s inozemstvom
 • * -Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -Promidžba (reklama i propaganda)
 • * -Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa
 • * -Pružanje usluga informacijskog društva
 • * -Usluge davanja pristupa internetu
 • * -Mjenjački poslovi
 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Zastupanje inozemnih tvrtki u trgovini
 • * -Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -Prijevoz za vlastite potrebe
 • * -Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • * -Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • * -Poslovanje nekretninama
 • * -Iznajmljivanje zemljišta i vlastitih poslovnih i drugih prostora
 • * -Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -Nadzor nad gradnjom
 • * -Ispitivanje proračuna za građevinske elemente
 • * -Uređenje i dizajniranje eksterijera i interijera te oblikovanje i obrada elemenata za uređenje
 • * -Poslovi državne izmjere i katastra nekretnina:
 • * -- izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -- izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
 • * -- izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -- izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -- izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
 • * -- izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
 • * -- izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • * -- iskolčenje građevina
 • * -- poslovi stručnog nadzora nad radovima: izradbe elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbe geodetskog projekta, izradbe elaborata o iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka ) i iskolčenju građevina
 • * -Proizvodnja, uzgoj i prodaja cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala
 • * -Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i to: sadnja i održavanje vrtova, parkova i zelenih površina za sportske terene, ugostiteljske objekte i sl.
 • * -Djelatnost uzgoja oštriga i dagnji
 • * -Uzgoj maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju, te proizvodnja maslinovog ulja preradom vlastitih maslina
 • * -Priređivanje igara na sreću - igre u casinima
 • * -Športska priprema
 • * -Športska rekreacija
 • * -Športska poduka
 • * -Iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i drugih objekata za sport i razonodu)
 • * -Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
 • * -Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
 • * -Skladištenje robe
 • * -Obrada podataka
 • * -Izrada baze podataka
 • * -Kopiranje, fotokopiranje, skeniranje i slične usluge
 • * -Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda
 • * -Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
 • * -Popravak vozila, tehnički pregled motornih vozila i poljoprivrednih strojeva, izdavanje certifikata za motorna vozila i povremeno ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti, te čuvanje i pranje motornih vozila
 • * -Korištenje opasnih kemikalija
 • * -proizvodnja električne energije
 • * -održavanje i naplata parkirališnih mjesta
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -djelatnost upravljanja društvima
 • * -zastupanje stranih tvrtki u okviru registriranih djelatnosti
 • * -iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme
 • * -računalne djelatnosti
 • * -izrada i održavanje web stranica
 • * -djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -usluge informacijskog društva
 • * -djelatnosti prikazivanja filmova