^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
Djelatnost:6419, Ostalo novčarsko posredovanje

OIB:92963223473MB:03234495

Godina osnivanja:1913. Veličina:- Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 3773333 +385 1 4803349 www.zaba.hr

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Odgovora na Vaša pitanja
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
UNICREDIT S.P.A., dioničar top 10 (84,48%)
SE ALLIANZ, dioničar top 10 (11,72%)
Franjo Luković, dioničar top 10 (0,13%)
Sanja Rendulić, dioničar top 10 (0,1%)
Zagrebačka banka d.d., dioničar top 10 (0,1%)
Milivoj Goldštajn, dioničar top 10 (0,08%)
AKTIEBOLAG EIKOS , dioničar top 10 (0,06%)
Miljenko Živaljić, dioničar top 10 (0,06%)
Nadzorni odbor
Simone Marcucci, predsjednik nadzornog odbora
DANIMIR GULIN, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Zeynep Nazan Somer Ozelgin, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Aurelio Maccario, član nadzornog odbora
Christoph Metze, član nadzornog odbora
Romeo Collina, član nadzornog odbora
Savoula Demetriou, član nadzornog odbora
Wolfgang Schilk, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Miljenko Živaljić, predsjednik uprave
CLAUDIO CESARIO, član uprave
Eugen Paić-Karega, član uprave
Lorenzo Ramajola, član uprave
Marco Lotteri, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
4.7.2019. Promjena u vlasništvu subjekta

Registrirane djelatnosti:

 • * -primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun
 • * -primanje depozita ili drugih povratnih sredstava
 • * -odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting)
 • * -otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring)
 • * -financijski najam (leasing)
 • * -izdavanje garancija ili drugih jamstava
 • * -trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: instrumentima tržišta novca, prenosivim vrijednosnim papirima, stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove
 • * -financijskim ročnicama i opcijama
 • * -valutnim i kamatnim instrumentima
 • * -platne usluge u skladu s posebnim zakonima
 • * -usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • * -izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom
 • * -iznajmljivanje sefova
 • * -posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • * -investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točke 1. do 16. stavka 1. članka 5. Zakona o kreditnim institucijama i to: zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
 • * -izvršavanje naloga za račun klijenata
 • * -trgovanje za vlastiti račun
 • * -investicijsko savjetovanje
 • * -usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
 • * -usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
 • * -pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja
 • * -davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit
 • * -savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima
 • * -usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
 • * -investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima
 • * -usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
 • * -investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge
 • * -poslovi vezani uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje
 • * -izdavanje elektroničkog novca